Бейнедиагностикасы

123

Апаттық жағдайдың пайда болу себебін анықтау;

Инспекцияланатын учаскілердің жәй-күйі туралы ақпарат алу;

Инженерлік коммуникацияларға ары қарай қызмет көрсету және қолдану мүмкіндігі туралы шешім қабылдау.

Инженерлік коммуникацияларды қолданғанда және оларға қызмет көрсеткен кезде қаржылық және техникалық есептерді жүргізу мүмкіндігі.

Инженерлік коммуникацияларды қолданғанда және оларға қызмет көрсеткен кезде негізделген дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігі бар.

Инженерлік коммуникацияларға қызмет көрсеткенде жұмсалатын шығынның мақсатқа лайықтығын растау.

СНжЕ-ге және құрылыс сапасына сәйкес келуіне қатысты жаңадан жасалған кәріз желілері туралы толық ақпарат алу.